De oorsprong van bezuinigingen is vaak somber en komt voort uit noodgedwongen situaties. Het is daarom van belang dat er goed doordachte scenario's op een rij worden gezet om de juiste keuzes te kunnen maken. Hierbij spelen veel factoren een rol en is het belangrijk inzicht te krijgen vanuit verschillende kijkrichtingen.

Bezuinigingsmeter.nl is een online tool die aansluit op de aanpak die de gemeente Goirle heeft ontwikkeld om de bezuinigingen vorm te geven.

De verschillende kostenposten en opbrengstenposten die in de Online Bezuinigingsmeter staan, worden door de gemeentes zelf ingevoerd en aangepast. De DV-methodiek die wordt gebruikt richt zich vooral op het in integraal beeld brengen van bezuinigingsopties vanuit de organisatie. Aan het einde van het proces is er een voorstel voor bezuinigingen. De Online Bezuinigingsmeter is in de basis een digitale weergave van dit dekkingsvoorstel.

De Online Bezuinigingsmeter draagt actief bij aan de kwaliteit van het proces voor te nemen bezuinigingsmaatregelen en het uiteindelijke dekkingsvoorstel. Het ondersteunt de DV-methodiek (Dekkingsvoorstel-methodiek). Deze tool creëert daardoor een breder draagvlak doordat er meer betrokkenheid is bij de besluitvorming. Vanwege de inzichtelijkheid in het proces worden keuzes begrijpbaar en stijgt de acceptatie bij betrokkenen.

Bezuinigingsmeter.nl kan op verschillende manieren worden ingezet:

  • Basis voor gesprekken met politiek, organisaties en inwoners over keuzes die gemaakt moeten worden
  • Draagvlak meting voor opties onder organisaties, inwoners en politiek
  • Inzichtelijk maken waar overeenkomsten en verschillen zitten
  • Communicatie richting inwoners
  • Scenario’s doorrekenen voor de raad om oordeel of besluitvorming te ondersteunen

Vragen over de Online Bezuinigingsmeter.nl?

Voor het stellen van vragen en het afsluiten van abonnementen kunt u contact opnemen via contact@bezuinigingsmeter.nl of onderstaande contactgegevens.